O nás

Provozujeme nanášení funkčních kovových vrstev vakuovou depozicí na keramické, plastové i kovové substráty ve vakuu. K tomuto účelu používáme metodu magnetronového nebo triodového způsobu. Kromě monovrstev, lze současně v jednom cyklu vytvořit vícevrstvé i gradientní struktury. 

Po zakrytí míst na substrátu, které nemají být pokovená používáme maskovací techniku, eventuelně fotografické zpracování.

Zhotovujeme zejména vodivé, kontaktní a odporové vrstvy na keramické substráty, EMC a dekorativní vrstvy na plasty.

Výrobou tenkých vrstev se zabýváme již několik desetiletí. Každý požadavek zákazníka je předem pečlivě konzultován a vzorky společně se zákazníkem odskoušeny.

K výrobě používáme několik zařízení (viz foto). Části těchto zařízení jsou vlastní konstrukce, tak abychom zvládli nejrůznější požadavky zákazníka.

Metodoa magnetronového naprašování.

Tato metoda patří mezi naprašovací fyzikální metody přípravy povrchů.

Permanentní magnet vytváří magnetické pole; kolmo na něj působí pole elektrické. Elektrony se pohybují po šroubovici. Tím se výrazně prodlouží jejich dráha a tudíž i doba, po kterou se nacházejí ve výboji v oblasti terče. Zvyšuje se tak i pravděpodobnost ionizace atomů pracovního plynu.

Pokud se s pracovním plynem připouští do vakuové komory reaktivní směs, např. kyslík, dusík a jiné, je možné vytvářet oxidy, nitridy atd. rozprašovaného materiálu. V takovém případě mluvíme o reaktivním magnetronovém naprašování.

Magnetronové naprašovaní má řadu výhod. Jednou z nich je velká depoziční rychlost, dále použití tlaku 10-2 Pa, který je nižší než u jiných naprašovacích metod. Adheze vrstev připravených metodou magnetronového naprašování je vyšší v porovnání s ostatními metodami, je možné naprašovat dielektrika, slitinové terče a jiné.

 

Kontakt

Ing.Jiří Kuběnka Sázava 52
563 01 Lanškroun
tel: +420 774450507
fax: +420 465324819
jiri.kubenka@qick.cz